Plan Adoracji przy Grobie Pańskim

Wielki Piątek
Godz. 18.30 -19.30 – Krąg Biblijny, Rada Duszpasterska
19.30 – 21.00 – Osiedle Słowackiego / Bloki
21.00 – 22.00 – Młodzież naszej parafii (kandydaci do Bierzmowania)
Godz. 22.00 – 9.00 – osoby zapisane na nocną adoracje

Wielka Sobota
Godz. 9.00 -10.00 – Kółka Różańcowe, Legion Maryi
10.00 – 11.00 – Wólka Cycowska
11.00 -12.00 – ul. Nowa, Parkowa, Spacerowa
12.00 -13.00 – Bekiesza, Biesiadki
13.00 -14.00 – Głębokie, Podgłębokie
14.00 -15.00 – Kopina, Kol. Garbatówka
15.00-16.00-Cyców Kol. II
16.00 -17.00 – Cyców, ul. Wiejska, Gromadzka
17.00 – 18.00 – Barki, Stawek
18.00 -19.00 – Stary i Nowy Stręczyn
19.00- Liturgia Wigilii Paschalnej
20.30 – 21.30 – ul. Kościelna, Lubelska, Rolnicza, Mickiewicza
21.30 – 22.30- ul. Chełmska, Krótka, Sienkiewicza