Namaszczenie chorych – informacje

  Sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla ludzi poważnie chorych i w podeszłym wieku. Jednoczy chorego z Męką Zbawiciela, umacnia go i pomaga mu w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Ponadto chory otrzymuje odpuszczenie grzechów, jeśli nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty i pojednania. Sakrament ten może także pomóc w powrocie do zdrowia, jeśli Bóg udzieli takiej łaski.

  Umierających (w niebezpieczeństwie śmierci) – sakrament ten z ostatnią Komunią Świętą, zwaną wiatykiem, przygotowuje na przejście do życia wiecznego.