Ślub – informacje

Konferencje dla narzeczonych

  Konferencje dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa odbywaja się tylko w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 17.00.

Sakrament małżeństwa

  Na początku należy przyjść do kancelarii parafialnej, aby ustalić termin ślubu i omówić sprawy formalne.

  Następnie należy umówić się na spisanie protokołu (ok 3 m-c przed ślubem). Na spisanie protokołu należy przynieść następujące dokumenty:

  • 1. Dowody osobiste
  • 2. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu nauk przedmałżeńskich (kurs może trwać nawet 3 miesiące)
  • 3. Zaświadczenie potwierdzające odbycie spotkań w poradni rodzinnej
  • 4. Zaświadczenie konkordatowe z USC (ważne 6 miesięcy od wydania)
  • 5. Odpis aktu chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy od wydania)
  • 6. Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres)

  Wtedy również wydane zostaną zapowiedzi, które należy dostarczyć do właściwych parafii (zapowiedzi wygłaszane są przez 2 kolejne niedziele). Muszą one wrócić do naszej parafii podpisane i opieczętowane.

  Liturgia ślubna nie jest prywatną liturgią narzeczonych , ale jest liturgią świętą Kościoła, dlatego nie ma miejsca na utwory, które nie są utworami liturgicznymi. Wszystkie śpiewy liturgiczne są zawarte w śpiewniku kościelnym ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI).