Pogrzeb – informacje

   W pierszej kolejności należy ustalić w kancelarii parafialnej termin pogrzebu, tak aby firma pogrzebowa mogła wypisać klepsydry, a także aby jak najszybciej poinformować rodzinę o dacie pogrzebu. Następnie należy ustalić miejsce pochówku na cmentarzu.

   Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności pogrzebowych:

  • 1. Akt zgonu
  • 2. Karta zgonu od lekarza
  • 3. Informacja o udzielonych sakramentach przed śmiercią
  • 4. Zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii