Chrzest św. – informacje

   Dokumenty potrzebne przy spisaniu aktu chrztu dziecka:

  • 1. Akt urodzenia dziecka
  • 2. Dowody osobiste
  • 3. Informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz adres (jeśli rodzice chrzestni są spoza parafii, muszą mieć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcje rodzica chrzestnego)
  • 4. Jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, to potrzebna jest zgoda z tamtejszej parafii na chrzest poza parafią zamieszkania

   Dodatkowe informacje dotyczące rodziców chrzestnych:

  • Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące, praktykujące, przystępujące do sakramentów !!! Muszą mieć ukończone 15 lat, byli bierzmowani, uczęszczali na katechezę szkolną (osoby, które wypisały się z religii, nie mogą pełnić funkcji rodzica chrzestnego) i nie żyją w niesakramentalnych związkach (wspólne zamieszkanie bez ślubu)
  • Z parafii, w której mieszkają, powinni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym
  • W wyjątkowych wypadkach wystarczy jeden rodzic chrzestny

Dokumenty naszej Archidiecezji:

INSTRUKCJA O UDZIELANIU SAKRAMENTU CHRZTU W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ